Richtlijnen voor een harmonieuze en ondersteunende behandelomgeving

Huisregels voor Patiënten

Bij Synthese iGGz streven we naar een harmonieuze en professionele behandelomgeving, waar respect, hygiëne, samenwerking en diversiteit de kernwaarden zijn. De volgende huisregels zijn opgesteld om een positieve en zorgzame atmosfeer te bevorderen voor zowel cliënten als medewerkers.
 1. Netheid en Hygiëne:
  • Houd de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de wachtkamers, schoon en opgeruimd.
  • Zorg voor persoonlijke hygiëne en netheid binnen de kliniek.
  • Gebruik de toiletten op een hygiënische manier en ruim persoonlijke afval netjes op.
 2. Respectvol Gedrag en Geweldloosheid:
  • Behandel medewerkers, mede-cliënten en bezoekers met respect en vriendelijkheid.
  • Luister aandachtig naar anderen en waardeer verschillende meningen en perspectieven.
  • Vermijd discriminerende, beledigende of kwetsende opmerkingen of gedragingen.
  • Respecteer persoonlijke grenzen en vermijd grensoverschrijdend gedrag.
  • Geweld in welke vorm dan ook, fysiek of verbaal, wordt niet getolereerd. We streven naar een veilige omgeving waarin conflicten op vreedzame en constructieve wijze worden opgelost.
 3. Verbod op Drugsgebruik en Roken:
  • Het gebruik van drugs en roken binnen de kliniek en op het terrein van Synthese iGGZ is strikt verboden. Dit beleid draagt bij aan de gezondheid en veiligheid van alle cliënten en medewerkers.
 4. Respectvolle Communicatie:
  • Communiceer op een respectvolle en constructieve wijze met iedereen binnen de kliniek.
  • Vermijd het verspreiden van geruchten of negatieve praatjes.
  • Bij vragen of zorgen, spreek direct de betrokken persoon aan of neem contact op met het personeel.
 5. Respect voor Diversiteit:
  • Toon begrip en respect voor de diverse achtergronden en overtuigingen van iedereen in de kliniek.
  • Wees je bewust van en vermijd vooroordelen of discriminatie.
  • Draag bij aan een inclusieve omgeving waar iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt.
 6. Samenwerking en Onderlinge Ondersteuning:
    • Werk samen met medewerkers en mede-cliënten aan een positieve behandelomgeving.
    • Deel ideeën en suggesties op een constructieve manier en sta open voor feedback.
 7. Verantwoordelijkheid en Zorg voor Faciliteiten:
  • Ga zorgvuldig om met de apparatuur, meubels en andere faciliteiten van Synthese iGGZ.
  • Meld eventuele schade of problemen direct aan het personeel.
 8. Vertrouwelijkheid en Privacy:
  • Respecteer de privacy en vertrouwelijkheid van informatie van mede-cliënten en personeel.
  • Volg de richtlijnen voor het delen van persoonlijke informatie binnen de kliniek.
 9. Veiligheid en Noodprocedures:
  • Volg de veiligheidsvoorschriften en noodprocedures zoals uitgelegd door het personeel.
  • Meld onveilige situaties of zorgen over veiligheid onmiddellijk.
 10. Gebruik van Behandelkamers en Gemeenschappelijke Ruimtes:
  • Behandel de behandelkamers en gemeenschappelijke ruimtes met respect en zorg.
  • Laat persoonlijke bezittingen niet achter en houd de ruimtes netjes voor de volgende gebruiker.
  • Respecteer de privacy en ruimte van anderen tijdens het gebruik van gedeelde faciliteiten.

 

Tot Slot:

Onze omgeving bij Synthese iGGz is gebaseerd op respect, begrip en ondersteuning. We tolereren geen vormen van ongewenst gedrag, inclusief intimidatie, discriminatie, pesten, verbale/fysieke agressie, drugsgebruik en roken. Samen streven we naar een veilige en positieve omgeving, waar open communicatie en wederzijds respect de basis vormen voor ieders welzijn en herstel.

Uitgebreide informatie met betrekking tot de geldende afspraken zijn te vinden in de algemene voorwaarden, het privacyreglement en het no show beleid.

Bel mij terug

Fout: Contact formulier niet gevonden.