Missie

Ambitieus en vernieuwend

Missie

Synthese iGGz is opgericht door ondernemers met een ruime ervaringsachtergrond in ondernemen en de interculturele psychiatrie. Samen met hoge ambities en onze unieke wijze van aanpak staan wij met passie onze patiënten ten dienst.

We beschikken over een groot netwerk waar diverse zorgverleners, verwijzers en ketenpartners, waar ook culturele organisaties deel van uitmaken. Onze insteek is om effectieve en doelmatig zorg te bieden onder groepen van mensen waar de drempel tot de GGz nog erg groot is. We zijn er voor elke wereldburger met alle culturele achtergronden!

We zijn voorstander van interculturalisatie en willen dit uitgangspunt evenals onze unieke multidisciplinaire behandelmethoden meer onder de aandacht brengen.

Synthese biedt als medisch specialistische behandelcentrum ambulante psychiatrie voor een ieder vanaf 18 jaar. We richten ons in het bijzonder op interculturele psychiatrie, dus alle wereldburgers van diverse socioculturele achtergronden zijn bij ons welkom.

Wij hanteren hierbij unieke multidisciplinaire methodes en we staan door onze betrokkenheid dichtbij de patiënt. Ons hoofdkantoor is gevestigd aan De la Reyweg 186 in gezondheidscentrum Zorgpoli Haaglanden te Den Haag. Hierdoor hebben we een goede samenwerking met verwijzers, de doelgroep en de sociale kaart.

Door onze buurtgerichte aanpak zijn lijnen kort en is de hulpverlening doelmatig en effectief. Onze behandelaars hebben brede ervaring en zijn deskundig met onze doelgroep.

De cliënten zijn vooral woonachtig in regio Den Haag. We zijn bezig met het opzetten van werklocaties in andere steden.

Bel mij terug

Fout: Contact formulier niet gevonden.