Onze werkwijze

Uw probleem

U loopt vast op uw mentaal functioneren. U ervaart het leven even moeilijk. Er is sprake van depressie, angsten, u eet en slaapt slecht en u weet niet wat u hiermee aan moet. U vindt het belangrijk dat u met iemand kan praten die uw cultuur goed kent. Bij Synthese hebben wij de ervaring om

Doorverwijzing huisarts

Bij de huisarts vraagt u een verwijsbrief voor uw mentale klachten. U mag altijd ook nog even een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons plannen. We houden rekening met uw taal en cultuur.

Intakefase Synthese

Bij Synthese starten we met de intakefase als we uw verwijsbrief van de huisarts hebben ontvangen. We nemen rustig de tijd om naar u te luisteren. Ook nemen we diverse vragenlijsten af, zodat we een beeld krijgen van alle klachten. We stellen u op de hoogte van uw rechten en plichten.

Psychiatrisch onderzoek

De intakefase wordt afgesloten met het psychiatrisch onderzoek. Deze wordt afgenomen door een arts, vaak de psychiater. De psychiater is namelijk als regiebehandelaar verantwoordelijk voor het behandeltraject. Ook kan het nodig zijn dat u (tijdelijk) medicatie krijgt voorgeschreven.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Nu de intakefase is afgerond, bespreekt het behandelteam kort de casu??stiek. Daarnaast worden zowel de definitieve behandelaarskeuze alsook de behandeldoelen en de behandelmethoden voorbesproken. Dit gebeurd in een intern overleg waar u niet bij bent, het MDO.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek spreekt onze behandelaar met u over het voorgestelde behandelplan. Hierin staan de hulpvragen, de behandeldoelen en ook hoe we deze willen aanpakken (behandelmethodieken). De gebruikte zorginterventies zijn te bekijken bij zorgaanbod. Als u hiermee akkoord gaat, is er sprake van een behandelovereenkomst en kunnen we starten met de behandeling. We versturen een huisartsenbrief naar uw huisarts ter notificatie.

Behandelfase Synthese

De behandeling kan bestaan uit individuele therapie en/of groepstherapie. Daarnaast kan al dan niet sprake zijn van medicamenteuze ondersteuning. Dit staat allemaal in het behandelplan. Het kan gaandeweg de behandeling voorkomen dat een behandelplan moet worden bijgesteld, op uw of onze wens. Dit bespreken we altijd samen.

Nazorgfase

Gaandeweg de behandeling bereiken we een punt waarbij uw klachten zullen afnemen. Op uw of ons verzoek kunnen we stoppen met de behandeling. Meestal bespreken we dit samen. We maken nog een paar afspraken voor “vinger aan de pols”-contact, zodat we voor u kunnen klaarstaan voor het geval er een terugval ontstaat.

Afsluiten behandeling

Na de nazorgfase zijn uw klachten afgenomen en is er sprake van voldoende stabilisatie in uw mentale gezondheid. We houden een laatste gesprek en daarna bent u officieel uitbehandeld. We sluiten uw dossier af en we verzenden een ontslagbrief naar uw huisarts ter kennisgeving.

Bel mij terug

Fout: Contact formulier niet gevonden.