Vergoeding

Uw vergoeding

In Nederland heeft iedereen een basisverzekering. Alle behandelingen die Synthese levert, vallen onder deze basisverzekering. Dat betekent dat uw behandeling door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. Wel dient u rekening te houden met het verplichte eigen risico dat betaald moet worden.

In 2022 is Synthese met de volgende zorgverzekeraars gecontracteerd:

In 2021 is Synthese met de volgende zorgverzekeraars gecontracteerd:

In 2020 is Synthese met de volgende zorgverzekeraars gecontracteerd:

Hoeveel betaal ik in 2022 aan eigen risico?

U betaalt in 2022 voor behandelingen in de GGZ jaarlijks maximaal € 385 eigen risico. Of een hoger bedrag dat kan oplopen tot maximaal € 885 als u gekozen heeft voor vrijwillig eigen risico.

Behandelingen in de GGZ die gestart zijn in 2021

Als u in 2021 bent gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt, betaalt u in beide kalenderjaren maximaal uw hele eigen risico. Voorheen was dat voor een behandeling korter dan een jaar niet zo. Dan betaalde je maar in één kalenderjaar eigen risico voor de behandeling. Ook als die behandeling gespreid over 2 kalenderjaren plaatsvond.

Als uw behandeling in 2021 is gestart en doorloopt in 2022, hangt het van uw persoonlijke situatie af of u ook in beide kalenderjaren eigen risico betaalt voor de behandeling:

  • Als u weinig andere zorg nodig hebt, misschien wel.
  • Als u in een bepaald kalenderjaar uw eigen risico al volledig hebt betaald. Bijvoorbeeld omdat u naar het ziekenhuis bent geweest. Gaat u niet extra betalen.

Heeft u vragen over hoeveel u moet betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

bron: Rijksoverheid.nl

Wat als Synthese niet gecontracteerd is met mijn zorgverzekeraar?

Mocht u niet bij een van de bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd zijn. Dan zal Synthese de factuur na afloop van de behandeling naar u opsturen. Deze dient u dan zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Vervolgens maakt u het bedrag over wat u van uw zorgverzekeraar ontvangen heeft.

Synthese factureert nooit meer dan dat u van de zorgverzekeraar ontvangt!

Betaal ik eigen risico?

De overheid stelt elk jaar de hoogte van de wettelijk verplichte eigen risico vast. Deze is voor 2020 en 2021 vastgesteld op € 385. Betaalt u een lagere premie, dan kan het zijn dat uw eigen risico hoger ligt. Het eigen risico kan dan oplopen tot een bedrag van € 885.

Welke behandelingen worden niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar?

Behandelingen die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering zijn bijvoorbeeld: aanpassingsstoornis, klachten van overspannenheid (of burn-out), relatie- en werkgerelateerde problematiek of rouwverwerking.

Synthese zal u voorafgaand de behandeling altijd kenbaar als de behandeling niet vergoed wordt.

Mocht u twijfelen of uw behandeling vergoed wordt, raadpleeg dan uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Afspraak tijdig afmelden!

U dient een gemaakte afspraak altijd 24 uur van te voren afmelden, via de mail of via de telefoon. Ons antwoordapparaat staat altijd aan. Wordt de afspraak niet tijdig afgezegd, dan worden er mogelijk kosten in rekening gebracht. 

Bel mij terug

    Vrijblijvend gesprek

    Vul het onderstaande formulier in en u wordt spoedig mogelijk opgebeld door één van onze specialisten.