Zorgaanbod

De unieke zorgprogramma's van Synthese

Onderzoek bij Synthese vindt plaats ter ondersteuning van de behandeling. Samen met uw behandelaar wordt besproken dat er onderzoek nodig is om verder te kunnen met de behandeling. Afhankelijk van de vraagstelling bestaat een onderzoek uit: een anamnesegesprek, vragenlijsten, interviews en testen. Bij grotere onderzoeken,  wordt deze verdeeld over een aantal dagdelen. Na afronding van het onderzoek vindt een uitgebreid gesprek plaats waarin de resultaten met u besproken worden; ook vindt er uitgebreide rapportage plaats. Omdat de onderzoeken plaatsvinden ter ondersteuning van uw behandeling, worden deze volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de vergoeding, gaat u naar vergoeding.

Mogelijke redenen voor onderzoek zijn:

  • Het is niet duidelijk wat er aan de hand is.
  • De behandeling is vastgelopen.
  • Er zijn speciale vragen naar geheugen, aandacht, intelligentie en concentratie.
  • Er is een (vermoeden van) een persoonlijkheidsstoornis of andere specifieke psychiatrische aandoeningen.

Ons doel is om de behandelmogelijkheden te onderzoeken en zo goed mogelijk te begrijpen wat er met de patiënt aan de hand is. Tijdens deze onderzoeken zijn we op zoek naarr zowel de aard als de ernst van de problemen. Welke psychiatrische aandoeningen zijn er en hoe kunnen een patiënt en de naaste betrokkenen het beste daarmee omgaan?

Soorten Psychodiagnostisch Onderzoek:

  • Intelligentieonderzoek;
  • Neuropsychologisch onderzoek: een onderzoek naar verschillende psychologische functies zoals concentratie, geheugen, planning, sociaal inzicht, leersnelheid en praktische vaardigheden;
  • Persoonlijkheidsonderzoek: een onderzoek naar de sterke en zwakke persoonlijkheidseigenschappen en het kunnen omgaan met stress;
  • Specifieke psychiatrische beelden: een onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD, autisme, psychose, trauma, depressie en angststoornissen.

Bij geestelijke problemen is er vaak sprake van schuldgevoelens of schaamte. Toch is het verstandig om professioneel hulp te aanvaarden. Het kan namelijk iedereen overkomen, maar als u er niets aan doet, blijft u er alleen mee rondlopen en lossen de problemen niet vanzelf op. Bij Synthese hebben we een breed aanbod van behandelprogramma’s. Als wij u gaan helpen met uw geestelijke problemen, spreken we van behandeling.

Psychotherapie

Psychotherapie is een verzamelnaam voor een aantal vormen van therapeutische methodieken, welke zich richten op psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Het doel is om de levenssituatie van een patient weer leefbaar te maken. We kijken met u naar uw leven en helpen u met het vinden van oplossingen en antwoorden op moeilijke vraagstukken, het meer effectief benutten van uw eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van inzichten, kennis en vaardigheden en het versterken van de eigen sociale redzaamheid.

Farmacotherapie

Farmacotherapie is de benaming voor behandeling van (psychische) ziekten en aandoeningen met geneesmiddelen. Het betreft dus de behandeling met het toedienen van medicatie. Deze therapievorm wordt aangeboden door de psychiater of door een arts.

Steunende en Structurerende Therapie

Steunende en structurerende therapie is een vorm van communicatieve behandeling welke zich richt op het aanbrengen van structuur, stabiliteit en het oplossen van praktische problemen. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van technieken vanuit de gedragstherapie. Bij deze therapie gaan we ervan uit dat emoties en gedrag het gevolg zijn van uw eigen overtuigingen en gedachtes. Door aan uw gedachtes en gedrag te werken zal er verbetering op het gebied van uw klachten ontstaan.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. De kern is de veronderstelling dat irrationele gedachten zorgen voor niet-functioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. Met CGT richten we ons op het veranderen van de inhoudelijke gedachten, zodat het gedrag ook verbeterd en daarmee ook de uitkomsten van het gedrag zullen verbeteren.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een verzamelnaam voor alle methodieken en strategieën die gebruikt worden in de begeleiding en behandeling van gezinnen met allerlei psychosociale problemen. Het uitgangspunt is dat elk individu onderdeel is van een systeem (gezin, familie, relatie). Door het systeem te betrekken bij de behandeling, kunnen individuele klachten effectief afnemen.

EMDR

Eye movement desensitization and reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische behandelmethode die met name toegepast wordt bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bij EMDR worden traumatische herinneringen opgeroepen terwijl de aandacht wordt afgeleid met oogbewegingen. Met EMDR blijkt het vaak mogelijk deze traumatische respons volledig te laten verdwijnen, zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd.

Exposure Therapie

Exposure wordt toegepast bij angst- en paniekgerelateerde klachten. Er zijn diverse vormen van exposure. Centraal staat dat u stapsgewijs wordt blootgesteld aan uw angsten. Eventueel wordt u hierbij medicamenteus ondersteund.

E-health

E-health staat voor elektronische gezondheid. Het is de zorg die aansluit bij de gewoontes en gebruiken van nu. U logt in op onze online applicatie en bepaalt zelf waar en wanneer u aan uw gezondheid wil werken. E-health is geen losstaande behandeling, maar dient ter ondersteuning van een van onze andere behandelingen. U kunt hierbij denken aan vragenlijsten invullen, video’s bekijken of informatie lezen, oefeningen doen, een dagboek bijhouden of een online consult.

Bel mij terug

Fout: Contact formulier niet gevonden.