Veelgestelde vragen

Uw behandelaars bij Synthese spreken naast het Nederlands ook een andere taal. Zij kunnen u daarom vaak ook in uw  eigen taal behandelen. Zo werken Synthese hulpverleners die naast het Nederlands bijvoorbeeld ook Turks, Marokkaans, (Klassiek) Arabisch, Hindoestaans, Hindi, Urdu, Farsi, Servisch, Bosnisch, Kroatisch, Duits, Spaans en Engels. spreken. Als u zich aanmeldt kunt u aangeven dat u behandeld wilt worden in een andere taal dan het Nederlands. Wij proberen dan indien mogelijk aan uw wens te voldoen.

Dat hangt mede af van de reisafstand. Zeker wanneer u regelmatig voor behandeling bij ons langs komt, kan de extra reistijd een belasting zijn. Vaak zijn er wel mogelijkheden. Zo bieden we e-Health behandelingen, waarbij we gebruik maken van een webcam. Informeer daarover door contact met ons op te nemen.

Ja, dat mag. Het kan soms verstandig zijn dat u iemand meeneemt. Bijvoorbeeld als u last heeft van geheugenproblemen of angstgerelateerde klachten, kunt u steun hebben aan een persoon, die achteraf met u wat zaken kan samenvatten en doornemen. Soms stellen we vragen aan uw partner of gezinslid, die nuttig kunnen zijn om uw situatie goed in beeld te brengen. Dat noemen we een hetero anamnese.

Het beroepsgeheim zorgt ervoor dat onze behandelaars hun werk kunnen doen  en dat hun cliënten vrijuit met hen kunnen spreken. In Nederland is het beroepsgeheim voor artsen en andere medische hulpverleners geregeld in art. 457 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek en in art. 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Schending van het beroepsgeheim is bovendien strafbaar (art. 272 Wetboek van Strafrecht). Wij melden alleen uw verwijzer (vaak de huisarts) hoe het met u gaat.

Alleen uw behandelaar bij Synthese is bevoegd om de eigen cliëntenbestand te bekijken. We kunnen geen informatie zien van andere behandelaars of specialisten die u wellicht bezoekt. Wél kunnen we met uw toestemming medische informatie opvragen.

Er geldt voor zorgverleners, zo ook voor Synthese,  een wettelijke bewaarplicht van 15 jaar voor medische dossiers.

Nee. De bedrijfsarts dient u een machtiging te laten ondertekenen, waarin u toestemming geeft om uw medische informatie te delen. Uw werkgever mag het medisch dossier nooit inzien, tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft. De bedrijfsarts vertelt aan uw werkgever hoe het zit met uw belastbaarheid. Hij mag geen medisch inhoudelijke mededelingen doen aan uw werkgever over u.

Klik hier voor de actuele wachttijden.

In een behandelplan zijn de wensen van de cliënt en doelen van de behandeling opgeschreven. Ook staat beschreven hoe de cliënt en de behandelaar deze doelen willen bereiken. Om de behandeling te laten slagen is het belangrijk dat u het eens bent met de inhoud van het behandelplan. De behandeling gaat dus ook pas van start nadat u toestemming heeft gegeven. Dat heet een behandelovereenkomst.

Synthese houdt tijdens uw behandeling bij hoe lang alles duurt. Bijvoorbeeld een gesprek met de behandelaar, een psychiatrisch onderzoek, therapie of dagbesteding. Dat noemen we directe tijd. Onder indirecte tijd valt het bespreken van uw behandeling tussen behandelaren, literatuuronderzoek, verslaglegging over de voortgang van uw behandeling of het sturen van een brief naar u. Alle directe en indirecte tijd die bij een behandeling hoort wordt opgeschreven in uw DBC.

Bel mij terug

Fout: Contact formulier niet gevonden.